zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

Zapytanie ofertowe z dn. 03.09.2019

« wróć

Soligrano Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.2:INTERNACJONALIZACJA  PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją.

Szczegóły Zapytania Ofertowego znajdują się w załączonym pliku.

Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 11 września 2019 r. do godz. 12:00:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego

Dane kontaktowe

SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. K.
Dobroń
ul. Wrocławska 20
95-082 Dobroń
Polska

pokaż mapę


tel.: +48 43 655 51 11
fax: +48 43 655 51 12

KRS: 0000595786
NIP: 7312050508
REGON: 363471853

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane