zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

Kodeks postępowania w biznesie

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i rzetelny z poszanowaniem istniejących norm społecznych, praw człowieka oraz interesów naszych pracowników i partnerów biznesowych. Promujemy etykę oraz dbamy o środowisko naturalne. Kładziemy nacisk na odpowiedzialność społeczną.

Celem firmy Soligrano jest promowanie wszystkich powyższych wartości.

Niniejszy kodeks został stworzony na bazie zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Zobowiązuje on wszystkich pracowników do działania zgodnego z przyjętymi i opisanymi normami w relacjach pomiędzy pracownikami jak i relacjach biznesowych.

ETYKA W MISJI I WIZJI FIRMY

Soligrano jest wiodącą marką lekkich, pysznych i wartościowych produktów spożywczych ze zbóż ekspandowanych, z szerokim asortymentem, który stale  dostosowujemy do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Codzienne starania, przejrzystość w działalności, jasno określone cele i dbałość o jakość naszych produktów to fundament naszej działalności. Od kilku lat budujemy więź z naszymi konsumentami która owocuje wzrostem  zaufania wobec marki.

PRACOWNICY

Firma Soligrano przestrzega obowiązujących standardów dotyczący praw człowieka oraz standardów pracy, w tym przepisów BHP. Dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy byli traktowani równo i zgodnie z powyższymi założeniami. W szczególności niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja, naruszenie praw autorskich pracowników, molestowanie, grożenie przemocą, zatrudnianie dzieci oraz narkotyki i alkohol.

Wspieramy rozwój osobisty i samorealizację naszych pracowników. Niezwykle istotne jest wzajemne zaufanie i szacunek, swoboda przekonań, wypowiedzi czy poglądów. Każdy z pracowników powinien stanowić integralną część firmy mającą wpływ na jej rozwój oraz stać na straży wartości i norm obowiązujących w przedsiębiorstwie.

ETYCZNY BIZNES

Firma Soligrano działa jasno i przejrzyście zgodnie z przyjętymi przepisami prawnymi. Kładzie nacisk na przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz korzystnych form współpracy, również dla Partnerów Biznesowych. Nie toleruje korupcji i przekupstwa.
Marka jest otwarta na potrzeby klientów. Nasi pracownicy stale monitorują proces produkcji, przechowywania i transportu aby dostarczać bezpieczne produkty najwyższej jakości z zachowaniem ich wartości. Nieodzowną częścią działalności przedsiębiorstwa są badania i rozwój, które prowadzą do wdrożeń nowych produktów oraz ulepszenia tych już istniejących.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Soligrano angażuje się w działania społecznościowe mające na celu wsparcie ubogich i potrzebujących. Wspiera akcje o tematyce sportowej propagujące sport oraz zdrowy styl życia. Firma dąży do podniesienia świadomości społecznej roli i korzyści wynikających ze zdrowego żywienia dla organizmu człowieka m.in. poprzez stworzenie specjalnego projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.

ŚRODOWISKO

Firma przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Motto Soligrano to trwały i zrównoważony rozwój z maksymalnym ograniczeniem negatywnych jego skutków oddziaływujących na środowisko naturalne. Stawiamy na recykling. W tym celu firma wdrożyła szereg odpowiednich urządzeń, które pozwalają segregować odpady produkcyjne, a następnie je przygotowywać do dalszego przetworzenia już poza terenem przedsiębiorstwa.

Dodatkowo Soligrano dysponuje systemami oszczędności energii oraz wody. Kładzie nacisk na maksymalne wykorzystanie zasobów, aby zminimalizować ilość odpadów.

BADANIA I ROZWÓJ

Soligrano dąży do trwałego rozwoju, który będzie zgodny z potrzebami i opiniami konsumentów oraz społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu dostępnej wiedzy naukowej.

Dane kontaktowe

SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. K.
Dobroń
ul. Wrocławska 20
95-082 Dobroń
Polska

pokaż mapę


tel.: +48 43 655 51 11
fax: +48 43 655 51 12

KRS: 0000595786
NIP: 7312050508
REGON: 363471853

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane